ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΛΔΑΝΗ

Μέλι Ηπειρωτικής Γης

Πιστοποίηση ISO

Η εταιρεία εφαρμόζει Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 22000:2005 σε όλες τις φάσεις παραγωγής – συσκευασίας.

Το σύστημα ISO (Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων) είναι ένα εξειδικευμένο σύστημα Ελέγχου για τα τρόφιμα και αφορά στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Το σύστημα ISO είναι υποχρεωτικό σύμφωνα τόσο με την Ευρωπαϊκή όσο και με την Ελληνική νομοθεσία, στην οποία θεσπίζονται οι γενικοί κανόνες υγιεινής των τροφίμων, καθώς και το υποχρεωτικό της τήρησης των κανόνων αυτών.

Το σύστημα ISO εφαρμόζεται στη διαδικασία παραγωγής ενός συγκεκριμένου τροφίμου και καλύπτει όλα τα στάδια παραγωγής, από την παραλαβή των Α΄ υλών μέχρι και την τελική χρήση των προϊόντων από τους καταναλωτές. Το ISO 22000:2005 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο για την Διαχείριση της Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων που καλύπτει τις απαιτήσεις του HACCP.
ISO